Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
Lokalni Liderzy ruszają z akcją Pudełko życia!

W piątek, 6 października w sali Turkowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z terenu działania Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. oraz służb medycznych, którego tematem były kwestie związane z wdrożeniem inicjatywy Pudełko życia. 

Pudełko życia to inicjatywa mająca na celu ochronę życia mieszkańców – osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych poprzez wdrożenie pudełek, w których znajdować się będzie Karta informacyjna wypełniana zarówno przez osobę zainteresowaną, jak i lekarza. W karcie znajdą się informacje niezbędne dla służb medycznych, podejmujących czynności ratownicze jak m.in. informacja o osobie, którą należy powiadomić, której należy przekazać klucze, powierzyć zwierzę oraz informacje o chorobach, operacjach, alergiach, przyjmowanych lekach.

Oklejone pudełka przechowywane będą w urządzeniu, które dziś występuje w każdym domu – w lodówce. Informacją dla pracownika pogotowania o znajdującym się pudełku – będzie naklejka na lodówce z napisem Pudełko życia.

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. pomysł na wdrożenie Pudełka życia zaczerpnęło z inicjatywy wdrażanej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z Krobi. Pierwotnie miała być to inicjatywa, którą stowarzyszenie miało samo realizować.

Jednak ogłaszany przez Turkowską Unię Rozwoju konkurs na realizację projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader pn.: Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych, stał się doskonałą inicjatywą, by pomysłem zarazić organizacje pozarządowe działające na obszarze stowarzyszenia (gminy powiatu tureckiego z wyłączeniem Tuliszkowa oraz Gmina Kościelec i Gmina Goszczanów). Pomysł zyskał akceptację i uznanie lokalnych liderów organizacji i tym samym został ujęty we wnioskach o dofinansowanie projektów. TUR w ramach przedsięwzięcia koordynuje zakup pudełek oraz prowadzi akcję promocyjną, finansuje plakaty i naklejki na lodówkę.

Pierwsze pudełka i naklejki dystrybuowane będą z początkiem listopada, wtedy też pojawiają się w wyznaczonych miejscach plakaty informacyjne. Punkty odbioru wskazane zostaną na plakatach przez Stowarzyszenia realizujące inicjatywę: Stowarzyszenie DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa, Stowarzyszenie Szadowiacy, Stowarzyszenie Na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół”, Stowarzyszenie Domu pomocy Społecznej „Razem”, Stowarzyszenie „Koniczynka”, Stowarzyszenie Folwarczanie, Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób  Inicjatywą, Stowarzyszenie KGW w Głuchowie oraz Gminę Brudzew i Gminę Goszczanów.

Niezwykle duże znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy będzie zaangażowanie lekarzy rodzinnych, gdyż dane o pacjencie przez nich zawarte na Karcie stanowić będą najbardziej cenne źródło informacji przy ratowaniu życia ludzkiego przez pracowników pogotowania medycznego.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja