Pilne
Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.
Burmistrz nielegalnie pobiera od mieszkańców opłaty za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Nielegalna opłata administracyjna  za dokonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Turku.

Zarząd TS, zwracał m.in. uwagę, że:

- treść uchwały Rady Miejskiej Turku z 6.10.2016 r., sprawie przyjęcia programu optymalizacji wydatków na oświatę GM Turek jest niezgodna z ustawą o systemie oświaty oraz ustawią o samorządzie gminnym (październik 2016 r.). Wojewoda Wielkopolski w trybie nadzoru stwierdził nieważność tej uchwały jako niezgodnej z prawem,

- pobieranie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania w soboty na terenie Turku jest niezgodne z art. 13b ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych (luty 2017 r.). Obecnie w Turku opłaty za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty nie są pobierane.

Podobna sytuacja dotyczy, gdy ktoś pobuduje dom na terenie Turku oraz chce wykonać podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, to taki mieszkaniec jest zobowiązany na podstawie uchwały Rady Miejskiej Turku do dokonania opłaty za takie przyłączenie (koszt przyłączenia urządzenia wodnego 106,82 zł, urządzenia kanalizacyjne 106,82 zł, razem koszty przyłączenia 213,64 zł).

Zarząd TS uważa, że pobieranie od mieszkańców Turku opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest niezgodne z prawem. Żadna ustawa nie zezwala na podjęcie uchwały przez Radę Miejską Turku, która wprowadza opłatę za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (brak upoważnienia ustawowego do wprowadzenia opłat o charakterze publicznoprawnym). Jednostronne nakładanie na mieszkańców Turku jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego.

Nielegalne są wszelkie zapisy w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ustalanym przez Radę Miejską Turku, opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza. Obowiązkiem Gminy Miejskiej Turek jest pokrycie kosztów wykonania przyłącza ze środków własnych gminy, również udostępnianie takiego łącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami.

Dlatego brak jest upoważnienia ustawowego dla Rady Miejskiej Turek do ustanowienia przepisu nakładającego obowiązek na mieszkańców Turku ponoszenia opłaty za dokonanie przyłącza do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.    

Zarząd TS zwraca się do burmistrza o doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem i dokonanie zmian w uchwale Rady Miejskiej Turku tak, aby znieść obowiązek ponoszenia opłat administracyjnych za podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Turku.

Czy jednak burmistrz to uczyni?

Zarząd
Koła Miejskiego w Turku
Towarzystwa Samorządowego
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja